NEGRA SOMBRA

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Unha negra sombra leva afumando sobre Seseña (Toledo) varios días xa. O incendio na instalación de almacenamento ilegal fai sinais de fume do problema medioambiental que existe no noso país.

neumático de autobús

As instalacións onde almacenar pneumáticos fóra de uso teñen que estar situadas a unha distancia respecto a zonas forestais e outra instalación industrial para evitar incendios. Non poden mesturarse con outros residuos, a instalación teñen que ter un solo compactado e acondicionado para manter as condicións de seguridade cun sistema de recollida de augas superficiais. A altura máxima vai de 3 a 6 metros en silos, dividindo a zona de almacenamento en celas ou módulos independentes cunha capacidade máxima de 1.000 m3.

Non parece moi difícil acumular pneumáticos.

Nun pendello na casa, abofé que si. Mais non queda aquí a cousa, senón que se complica un chisco.
Os produtores de pneumáticos teñen que remitirlle á Administración Pública (da súa Comunidade Autónoma) cantos pneumáticos foron postos ó ano no mercado nacional, sexan importados o adquiridos doutros países europeos.
Os xestores de pneumáticos informarán ás comunidades autónomas das cantidades de pneumáticos e materiais procedentes deles. No caso dos pneumáticos, a “matrícula” que ten que levar é 160103. Varios personaxes circulan por esta vía: Axente de residuos non perigosos, Negociante de residuos non perigosos, Transportista profesional, Preparación para a reutilización, Almacenaxe temporal e Punto Limpo.

coche miniatura
O negociante e o axente de residuos son notificantes, van trasladar ou facer que se trasladen residuos. Teñen a obriga de tramitar o traslado dende produtor, cara ó destinatario, intermediario, consultor, etc.
Terá que controlarse canto se produce, canto se retira e, o máis interesante para o Medio Ambiente, canto se leva a tratamento de valorización.

roda de coche
Valorización é calquera operación que teña por resultado unha finalidade útil para o residuo substituíndo a outros materiais. As operacións que non sexan valorización chámanse eliminacións, aínda que teñan como consecuencia secundaria o aproveitamento de substancias ou enerxía. Que se incineramos o residuo obtendo enerxía, vai ser eliminación. O destinatario é a persoa ou a empresa á cal se trasladan os residuos para a súa eliminación ou valorización.

coche de miniatura

No caso dos pneumáticos, 2 empresas danlle unha segunda vida útil. Signus e TNU xuntan a recollida de mais de 200.000 toneladas no ano 2013 cunhas cifras semellantes respecto á valorización e reutilización.

porcentaxe valoración neumáticos
TNU ten varias liñas para darlle un novo valor ó residuo:
illamento acústico e vibracional de paredes, chans e teitos, feito de partículas de caucho, fibras metálicas e fibras téxtiles.
Atenuador das ondas nas zonas protexidas.
Estradas ecolóxicas con base de goma para darlle adherencia e menos ruído.
• Futuros leitos de freado, paralelos á calzada mesturando pedrullo, area e pezas de pneumáticos.
Barreira de seguridade semirríxida de pneumáticos reciclados para producir un efecto rebote e neutralizar a enerxía do impacto.

medidor do aire para neumáticosNo caso de SIGNUS, o pneumático enteiro emprégase para barreiras de protección en circuítos de velocidade, redutores de altura de onda, aproveitamento de superficie para balsas de almacenamento e infiltración, construción de noiros, aplicacións en enxeñería de vertedoiros (protección de revestimento impermeable).

cartel garaxe
O triturado de pneumático obtense da transformación do pneumático enteiro sen separación dos tres compoñentes: Caucho, metal e fibra.

caucho, estructura molecular
Caucho sintético: polímeros elastómeros con excelentes propiedades mecánicas de tracción, flexión e compresión; propiedades dinámicas para absorción de impactos, absorción de vibracións e amortecemento do ruído. Os cauchos sintéticos poliisopreno son case o 100% en configuración Z (cos substituíntes grupo metilo e hidróxeno no mesmo lado). Adoitan tratarse en quente con xofre, denomínase vulcanización, e asi formar pontes de xofre aumentando a elasticidade entre polímeros.

Metal : aceiro de moi boa calidade e grandes prestacións. Este material recíclase na empresa siderúrxica.
Fibra: material derivado do petróleo cun gran poder calorífico e con boas propiedades de illamento acústico e térmico, como o nailon, raión ou poliéster.
O de menor tamaño emprégase como combustible sólido recuperado en cementeiras.

parte de atrás do coche en miniatura

O de tamaño medio e grande rodan cara a obra civil, (extracción de biogás, material de drenaxe, muros..) e combustible sólido recuperado.
TRIOC é o triturado para aplicacións de obra civil (recheo lixero de terrapléns, material de drenaxe, recheos detrás dos muros)
CHIP é o caucho e téxtil sen aceiro e finaliza coa valorización material e enerxética (combustible sólido recuperado).
Granulado ( 0,8-10 mm) emprégase para illamento, campos de céspede artificial, pavimentos, parques infantís e pezas de caucho.
Po serve para mesturas bituminosas, pezas de caucho e illamentos.

roda no garaxe
Aínda que son moitos os usos e aplicacións neste tratamento final do residuo, parece que non serán viables despois do incendio. Mais de 50.000 toneladas de rodas queimadas que xa non serán solución, se non un novo problema medioambiental.

En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

elevador de coches Esta entrada participa no “LVII Carnaval de la Química (Ed. Lantano)” aloxado no moi recomendable blogue La aventura de la Ciencia do gran Daniel Martín Reina.

REFERENCIAS
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-16/incendio-esena-80-millones-neumaticos-reciclados_1200969/
http://siam.cmati.xunta.es/o-ambilex?p_p_id=lexislacion_WAR_lexislacion&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_lexislacion_WAR_lexislacion__spage=%2Fportlet_action%2Flexislacion%2FdetalleNorma&_lexislacion_WAR_lexislacion_idNorma=1367
http://www.sigrauto.com/
http://www.aedra.org/

http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/03/pdfs/A00352-00357.pdf


http://www.tnu.es/
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm7-401704.pdf#page=75&zoom=auto,-107,672

2 comentarios en “NEGRA SOMBRA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s