NO PASARÁN …Y PASARON

Pasaron los virus, porque las mascarillas empleadas no filtraron, no estaban preparadas para ello. La investigación en EPIs, equipos de protección individual, no es tan simple como confeccionar una prenda. Para que desempeñe su función de protección debe cumplir la normativa europea que, para el caso de mascarillas, es UNE – EN 149.

Nadie entendería usar un tablón de madera o una mampara de (polímero) plástico para protegerse de radiación nuclear, pero sí se plantea ante esta amenaza biológica en ciernes soluciones improductivas.

El verdadero riesgo biológico

Los agentes biológicos se pueden clasificar según el riesgo de infección: grupo 1 para agentes biológicos con poca probabilidad de causar enfermedad en humanos; grupo 2 para los que pueden suponer un peligro para trabajadores y colectividad por propagación existiendo tratamiento eficaz;  grupo 3, para los que puede causar enfermedad grave  para trabajadores y colectividad por propagación existiendo tratamiento eficaz y grupo 4 para los que suponen peligro sin que exista profilaxis o tratamiento eficaz. No hace falta decir en qué situación se encuentra nuestro “amigo” COVID.

Se dispersan por el aire por bioaerosoles, a través del agua o alimentos y como contaminantes en materiales o seres vivos. Las vías de entrada, por tanto, son vía respiratoria, dérmica, oral (ingesta, no al hablar) y parenteral (pinchazo, corte, mordedura).  En el caso de las mascarillas, se basa en la barrera de protección ante la entrada de agentes biológicos suspendidos en el aire al toser, al hablar o procesos de pulverización con agua a presión.

Según la normativa europea UNE – EN 149, a cumplir para la fabricación de dispositivos de protección respiratoria, diferenciamos 3 grupos según el tipo de contaminante: contra partículas y aerosoles (P), contra gases y vapores (A, AX, B, E, K) y contra partículas, gases y vapores (tipo NO-P3, tipo Hg-P3). En nuestro caso que nos tiene en cuarenta, partículas e aerosoles, tenemos 3 clases de mascarillas autofiltrantes.

Según la normativa americana OSHA 1910.134 para la fabricación de mascarillas, cumplida por marcas como 3M, clasifica según el contaminante a filtrar (aceites, metales,..).

Como aparece en las imágenes, en el caso de la norma europea, el nivel de protección se define por el número de veces que retiene el límite de concentración de sustancia peligrosa (TLV); por ejemplo, 50 x TLV retiene hasta 50 veces el valor máximo permitido del contaminante.

Para la comprobación de la eficacia de las mismas, se emplea un kit de exposición.

Por su alta eficacia filtrante ante partículas sólidas y aerosoles líquidos, se pueden recomendar para el uso frente a microorganismos, pero no está contemplado específicamente esta aplicación en la normas europea EN – 149. Para ello, EEUU y Reino Unido emplean mascarillas equipadas con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Airbone) con una eficacia mínima del 99,99% para partículas de 0,3 mm de diámetro consiguiendo aire estéril.

Existen en el mercado mascarillas quirúrgicas para fluidos corporales o agua contaminada, también mascarillas de carbón activado, pero no son consideradas EPIs al no garantizan la salud y seguridad de los usuarios.

GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, PROBLEMA FUTURO

Nadie puede pararse ahora a pensar en ello, pero el uso y abuso de material de protección como mascarillas, guantes, batas, etc… supone un riesgo biológico a atajar por empresas gestoras de residuos. Me viene a la cabeza el desastre del Prestige, !cómo olvidarlo siendo gallega!, que supuso un gran problema medioambiental no solo en alta mar, también amarrado a tierra.

Los residuos peligrosos de agentes biológicos como absorbentes infecciosos H9 con microorganismos patógenos o sus toxinas tiene un final feliz único: la incineración. Descanse en paz.

Pero las cifras esperanzadoras de niveles drásticamente bajos de CO2 no se mantendrán con esta operativa y a este ritmo.

No pasarán y pasaron, pasaron los filtros y canales de propagación por eso limitamos exposición. #quédateencasa #quédateenelnido

Radioactividade mar adentro

1940 U-boote en el Atlántico - Geoff Hunt

Hai uns días que esta noticia virou o temón do blogue quimidicesnews a Galicia, e sempre que falamos do noso, o facemos en galego.

https://www.farodevigo.es/galicia/2019/05/04/xunta-admite-carece-informacion-controles/2098678.html

A Xunta de Galicia non ten medicións nin informacións da radioactividade do Fosa Atlántica, onde descansan 140.000 toneladas de residuos nucleares.  Entre 1949 ata 1982 mergulláronse 223.000 bidóns de aceiro e formigón cheos de material nuclear. Os países implicados foron Gran Bretaña, Holanda, Francia, Bélxica, Alemaña, Italia, Suíza e Suecia, deixando á deriva a fosa a 4000 metros de profundidade e 650 km da costa galega. Dende 2005, data da última inspección do OIEA (Organismo Internacional de Enerxía Atómica), ninguén vixía o material radioactivo, sempre xove, sempre Xonxa, mar adentro.

Punta de Estaca de Bares. Mañon (La Coruña).

Non me cubras de terra, nin me metas nun nicho.
Se non queres mirarme, lévame a campo aberto,
déixame ollando o ceo para irme repartindo
entre todo o que queira levarse de min algo.
Un verme, unha mosca, un paxaro calquera…
ata que me consuman por amor regalado
para empurrar a vida soñando pero libre,
que cada un recolla o que me deu prestado.
Así, cando caia, deixádeme caído
para retornar á vida alí onde eu caia.

Extracto do poema “Cando eu caia “ de Ramón Sampedro

Vandellòs Nuclear Power Plant

Xa falaramos noutra ocasión da radioactividade, fusión e fisión de átomos radioactivos no Post Uranio no es un planeta.

O que imos facer é falar dos residuos ou refugallos nucleares e da química que os envolve.

Comezamos coa  historia das centrais nucleares en España. Podemos ver na imaxe as 3 xeracións que marcan a evolución da enerxética no pais.  Á primeira xeración pertencen centrais proxectadas nos 60 rematando as construcións a comezos dos 70.  Cabrera foi a primeira á que se aplicou o programa de Avaliación Sistemática (Systematic Evaluation Program) da Nuclear Regulatory Commission (NRC, EEUU) para incorporar melloras, reparacións e modificacións do deseño.

No caso de Garoña, tamén viviu o plan de mellora despois de avaliación, coma no caso da substitución dos aneis de material anticorrosivo, do tipo de combustible e as tubeiras de recirculación. Tamén mellorouse o sistema de tratamento de residuos gasosos e líquidos.

Entenderemos entón que un dos problemas de esta industria é a corrosión baixo tensións, que xa falabamos no post do cobre.

@manuelcalavera mais imaxes no seu blogue

Ciclos do combustible e residuos

Image from page 598 of "Collected reprints, Essa Institute for Oceanography" (1966)

O combustible chega á central en bastidores de aceiro inoxidable, que é un tipo de aceiro con un mínimo do 11% de cromo. Este elemento químico é capaz de crear unha película pasivante moi fina e continua que lle da estabilidade o material. Ademais o aceiro inox posúe gran resistencia mecánica, resiste temperaturas elevadas e crioxénicas. As barras de combustible insiren dióxido de uranio lixeiramente enriquecido e, xunto a elas, van as barras de control con seccións absorbentes de aleacións de prata, iridio e cadmio.

Tamén chegan as pastillas de dióxido de uranio dentro de tubos cerrados de zircaloy-2. O zirconio emprégase porque unha pequena sección é eficaz fronte a neutróns térmicos, resiste a corrosión do vapor de auga a elevadas presións e temperatura, e ter elevada estabilidade baixo a radiación. Neste caso, o control mantense con barras de aceiro cheas de pó compacto de carburo de boro capaz de absorber neutróns. O boro é coma un tragaldabas, captura neutróns sen cambiar de elemento. Por iso emprégase tamén na auga da piscina de combustible.

Trojan Nuclear Plant at Ranier on the Columbia River. Built by the Portland General Electric Company Under an Aec Permit, the Project Has Met Stiff Opposition From Environmentalists and Others 05/1973

No programa de vixilancia ambiental inclúense toma de mostras de partículas de pó e radioiodos (131 I) no ar, deposicións de chuvia, solos e vexetación, mostras de augas superficiais, auga potable e subterránea.

Os refugallos radioactivos líquidos mantense nos depósitos de retención onde desintégranse e neutralízanse antes de chegar ó evaporador. Despois diso, sofren un proceso de destilación, desmineralizacións catiónica, aniónica e leito mixto, botando fóra o destilado nunha descarga ó exterior ou reutilización.

Por outro lado, os refugallos gasosos recóllense no depósito regulador de presións e almacénanse ata desintegración. Seguidamente, os gases son filtrados separando as partículas e radioiodos ata depósitos de decaemento o tempo segundo actividade. Os efluentes teñen como dose límite equivalente efectiva 1mSv/ano e dose equivalente efectiva 0,1mSv/ano.

Enrico Fermi Nuclear Generating Station

Os concentrados do evaporador, os cartuchos de filtro, as resinas cambiadoras de ións e absorbentes como trapos, papel e roupas son os refugallos sólidos. O tratamento que levan é a solidificación en cemento para os concentrados, formigón para cartuchos e resinas e compactación para o resto. A seguir, todos os refugallos son encerrados en bidóns metálicos de 210 litros e almacénase. As instalacións de acondicionamento foron actualizadas no primeiro semestre do 1993 , coa nova instalación de solidificación. Estou a falar da central José Cabrera onde se rexistraron os bidóns producidos e acumulados dende 1972 ata 1997.

No caso do combustible irradiado, os elementos descargados do reactor foron enviados para o seu reprocesamento ó Reino Unido ata 1983, que almacenouse o combustible en bastidores dentro do recinto de contención na piscina de combustible (residuos de alta actividade). Este coincide co fin da parada fría e a introdución de modificacións na central.

Los residuos de alta actividade son o combustible irradiado nos reactores de ciclo aberto e residuos vitrificados procedente do reproceso do combustible irradiado de reactores de ciclo fechado. Estes últimos xeran calor e conteñen isótopos de vida media e baixa. Ámbolos dous entérranse internacionalmente en instalacións de almacenamento en formacións xeolóxicas en profundidade. Xunto a elo, as barreiras de seguridade son: a matriz propia do óxido de uranio, o contedor ou cápsula de cobre ou titanio e materiais de recheo o selado (mestura da arxila bentonita e rocha triturada).

Materiais do reactor

Ei Fennovoiman ydinvoimalalle! No to Fennovoima's nuclear power plant!

A vasilla do reactor está feita de aceiro ó carbono recuberto de aceiro inoxidable. O aceiro ó carbono conten mais porcentaxe de carbono (0.5%- 1% ) que o aceiro ordinario (<0.5% ), conseguindo mais tenacidade para soportar esforzos bruscos sen deformarse.

O edificio ou recinto de contención para a blindaxe contra as radiacións gamma e neutróns. Para iso, a estrutura é unha lousa de cementación circular plana de formigón armado e unha cúpula de aceiro. O formigón armado é un dos materiais que mais atenúa e protexe da radiación absorbéndoa e desviándoa a través do seu espesor.

Radioactividade no mundo

fonte
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/energia-nuclear-en-el-mundo/mapamundi-de-centrales-nucleares

Son 448 reactores actualmente en operación producen arredor do 11,5% da electricidade mundial e 58 unidades en construción.

OIEA son as siglas do organismo Internacional de enerxía atómica, que coopera coa OMA (organización Mundial de Aduanas) e a INTERPOL  na prevención do desprazamento involuntario e o tráfico ilícito de materiais radioactivos. Pois ben, existe hoxe a Convención sobre a protección física dos materiais nucleares no transporte nuclear internacional firmado no 1980. Esta convención ten unha emenda no 2005 co obxectivo de lograr e manter en todo o mundo unha protección física eficaz dos materiais nucleares (plutonio excepto isótopo 238, uranio 233, uranio enriquecido nos isótopos 235 ou 233) . Para iso, ten que existir responsabilidade do Estado no establecemento, aplicación e mantemento.

O OIEA clasifica os residuos de medicina, industria, agricultura, investigación e ensinanza segundo o potencial de causar efectos deterministas sobre a saúde. A clasificación identifica as fontes radioactivas dende categoría 5 (a menos perigosa) ata categoría 1. Para ter unha visión do risco, aquí tes o porcentaxe de cada categoría recollido por: 0.41 % para categoría 3 (cesio 137), 15.70 % de categoría 4 e 82.64 % de categoría 5 (radio- 226), e por debaixo do valor de exención 1.24 %.

En España existe unha rede de 25 estacións automáticas de vixilancia radiolóxica (REA) en continuo e estacións de mostraxe coa finalidade de controlar o índice de radioactividade da atmosfera, augas e solo. Alén diso, a Dirección Xeral de Protección Civil dispón de 907 estacións automáticas de medida da taxa de dose de radiación gamma, sobre todo na costa.

Como conclusión, sirva esta reflexión. Non sabemos que residuos permanecen somerxidos na Fosa Atlántica, agora sabemos que materiais se empregaron para a súa contención e os plans de vixiancia radiolóxica actuais e a longo prazo. O mundo non pode permitir hoxe unha xestión dos residuos sen control nin responsábeis.

Quero ir ó mar porque alí teño
nos seus abismos os meus segredos,
os meus soños de home
e os meus soños de neno.”

Extracto do poema “Quero ir ó mar “ de Ramón Sampedro

BIBLIOGRAFÍA

“Cando eu caia” Ed Xerais,  Ramón Sampedro

http://www.literaturbia.com/2018/03/14/poema-de-ramon-sampedro/

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130408/AnuncioCA02-020413-0001_es.html

Ley 25-1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear

Ley 15-1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear

Real Decreto 1836-1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas

Instrucción IS-26, de 16 de junio de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares

Directiva 2014-87-EURATOM, del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 2009-71-EURATOM del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares

Directiva 2009-71-EURATOM del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (OIEA) Principios fundamentales seguridad SF-1

DUDAS QUIMIDICESNEWS: SEGURIDAD EN COSMÉTICA

Image from page 37 of "Women of all nations, a record of their characteristics, habits, manners, customs and influence;" (1908)

Este post parte de vosotros, está escrito gracias a la duda química que nos manda Ana a través del banner del blog:

¿Sodium Lauryl Sulfoacetate es un ingrediente dañino para mi pelo?

Pero, antes de contestar, vamos a explicar los componentes de la cosmética capilar.

El cabello nace en las cavidades de la epidermis, los folículos pilosos, llegando hasta la dermis. La parte del cabello que se queda dentro del folículo es la raíz, y el resto libre, tallo. Los productos cosméticos a la venta clasifican los cabellos en normales, con aspecto brillante y equilibrio fisiológico; cabellos secos, con apariencia árida, tendencia a romperse por falta de grasas y humedad; y cabellos grasos, con gran actividad de las glándulas sebáceas.

HC07929-71

Los detergentes son productos que llevan surfactantes o tensioactivos para salvar la tensión superficial del agua y limpiar la suciedad sólida o líquida. En el champú también arrastra en el agua está materia incluso eliminando la grasa del pelo. Por eso necesita también sustancias químicas permitidas seguras que hagan este trabajo.

Cada año se introducen en la industria nuevos agentes químicos para el bienestar de la ciudadanía y el impulso económico. Alrededor de 30.000 químicos se han registrado en 2018 según la agencia europea ECHA.

https://echa.europa.eu/es/

En esta página puedes consultar las consultas públicas, donde comprobar las medidas de control ante estos nuevos compuestos químicos.

Image from page 96 of "First-year nursing : a text-book for pupils during their first year of hospital work" (1921)

El “Sodium Lauryl Sulfoacetate” se le llama de otras formas: sodium 2-(dodecyloxy)-2-oxoethane-1-sulphonate, Dodecyl sodium sulfoacetate, sodium 2-(dodecyloxy)-2-oxoethane-1-sulphonate. Pero no es una sal sulfato, algo que puede a llevar a confusión.

Este compuesto sintético se usa por consumidores y profesionales en cosmética y cuidado personal, productos de limpieza. En la web de ECHA podemos consultar qué riesgo tiene (irritante para ojos).

Image from page 560 of "Northward over the great ice : a narrative of life and work along the shores and upon the interior ice-cap of northern Greenla

Otro compuesto es “Sodium Lauryl Sulfate”, que también podemos encontrar como Sodium dodecyl sulphate y Sulfuric acid, mono-C12-16-alkyl esters, sodium salts.

Los usos de esta molécula son más amplios: productos de limpieza, adhesivos, arcilla de modelaje, selladores, pulimentos y ceras, productos de cosmética y cuidado personal. En cuanto a los riesgos, se indican aquí está el gráfico, el mismo que en el caso anterior.

La mala fama de compuestos sulfatos en cosmética puede basarse en el listado de las sustancias prohibidas en el sistema de cosmetovigilancia.

En el post Eau de Navidad hablábamos de la cosmetovigilancia y las normas relativas al control en beneficio del consumidor. Productos más seguros, menores costes administrativos y mayor seguridad jurídica son los ítems del reglamento europeo.

Woman aircraft worker, Vega Aircraft Corporation, Burbank, Calif. Shown checking electrical assemblies (LOC)

A día de hoy, las últimas actualizaciones de la normativa sobre recogida, evaluación y seguimiento de información de productos cosméticos son:

 • Artículo 23 del REGLAMENTO (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.

El Reglamento 1223/2009 sobre productos cosméticos establece, en su artículo 23, que los distribuidores y personas responsables de productos cosméticos tienen la obligación de notificar todos los efectos graves no deseados relacionados con el uso de productos cosméticos, de los que tengan conocimiento. Esta notificación deberá dirigirse a la autoridad competente del Estado miembro donde se produjeran los mencionados efectos.

El Real Decreto 85/2018 establece que la AEMPS es la autoridad competente en España a la que las personas responsables y los distribuidores deben notificar los efectos graves no deseados relacionados con el uso de productos cosméticos, de los que tengan conocimiento.

Además regula la comunicación de efectos no deseados graves por los profesionales sanitarios y establece el Sistema Español de Cosmetovigilancia, destinado a recoger, evaluar y realizar el seguimiento de los efectos no deseados observados con productos cosméticos.

La industria de productos cosméticos debe cumplir con los requisitos de buenas prácticas (GMP) que les apoyan en el cumplimiento de esta normativa. Así se garantiza la eliminación y prevención de deficiencias en la calidad y sus impactos en nosotros, los consumidores.

Image from page 183 of "The manual on barbering, hairdressing, manicuring, facial massage, electrolysis and chiropody as taught in the Moler system of colleges" (1906)

Sustancias prohibidas por su toxicidad:

 •  Prunus laurocerasus L (agua destilada de laurel cerezo) (tóxico incluido en ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero)
 • Aceite de granos de Laurus nobilis L
 • Sulfato de níquel
 • Sulfato de cobalto
 • Sulfato de dietilo
 • Sulfato de dimetilo
 • Sulfato de toluidina (1:1)
 • Metilsulfato de poldina (DCI)
 • Sulfato de [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonio
 • Sulfato de bencidina
 • Sulfato de 3,3′-diclorobencidina
 • Sulfato de 4,4′-bi-o-toluidina
Image from page 316 of "Shakespeare on the stage" (1911)

La información sobre estos compuestos químicos aparece en la etiqueta como lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) y “Sodium Lauryl Sulfate” es el segundo ingrediente en la mayoría de estos cosméticos. Por eso es el foco de atención para críticas a la industria química.

Pero el problema que nos debe preocupar es la elaboración de cosmética natural como el caso de jabón de Alepo “slow cosmétique”, que está hecho a base de aceite de bayas de laurel. Laurus nobilis está incluido en la lista de sustancias prohibidas en cosmética industrial.

Image from page 51 of "To California and back;" (1897)

Y, para terminar, presentamos la evolución de tensioactivos en cosmética: surfactantes no iónicos capaces de trabajar a temperaturas menores de 20ºC, agentes quelantes biodegradables con las mismas propiedades espumantes.

Espero, Ana, que este post haya respondido a tu duda y demostrarte la seguridad en la que nos encontramos.

11F 2019: Mujer y Niña en Ciencia. Mulher e nena em Ciência.

Hoy, 11 de Febrero, es el día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia y, como cada año desde su inicio, preparamos un post homenaje a alguna científica inspiradora. Este año cruzamos la frontera para conocer a la pionera en Ciencias Físicas en Portugal, por lo que toca escribir el post en las 2 lenguas.

Porque …”O meu país é o que o mar não quer” (Ruy Belo).

https://debategraph.org/

Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia

Lídia Coelho Salgueiro nació en Lisboa el 31 de Diciembre de 1917. Estudió Ciencias Físico-Químicas en la Universidad de Coimbra pero, por motivos familiares, tuvo que solicitar traspaso a la Facultad  de Ciencias de Lisboa.

Amplió conocimientos durante sus estancias en Coimbra, Lisboa y Edimburgo, con trabajos de investigación en espectroscopia nuclear e fenómenos de interacción nuclear.

Fue discípula del profesor Manuel José Nogueira Valadares, uno de los profesores e investigadores perseguidos y expulsados de la Universidad entre 1926 y 1974 por revelar espíritu de oposición al régimen. Valadares fue pionero en la investigación científica en Portugal y el primer director extranjero de un CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique.

Salgueiro retoma la investigación suspendida debido a los malos resultados en mica y quarzo por Valadares en 1938. Instaló un espectrógrafo de cristal girador adaptado de un espectrógrafo de rayos X del Laboratorio de Química. Lídia tenía como objetivo verificar resultados obtenidos en el pasado  por investigadores extranjeros en procesos de absorción por un único elemento, absorción  selectiva, espectrografía magnética e difracción cristalina. Más allá de eso, descubrió una radiación de longitud de onda 396 U X, resultado presentado en Enero de 1944 y confirmado en Marzo por Frilley, maître de recherches do Laboratoire Curie, en una nota a la Academia de Ciencias de Paris.

Concluyó el doctorado en la Universidad de Lisboa en 1945 con la disertación titulada “Espectro gama de los derivados de vida larga de radón“.  Es pionera en el área de Física Atómica formando el legado científico reconocido hasta ahora.

La investigación en radioactividad y física nuclear en Portugal fue divulgada en la Gazeta de Física, donde Lídia fue co-fundadora junto con Jaime Xavier de Brito, Rómulo de Carvalho y Armando Gibert desde o Laboratorio de Física da Universidad de Lisboa. La revista tiene la finalidad de divulgar a un público no especializado como profesores de instituto.

Junto a José Gomes Ferreira, su marido, fundó el Centro de Física Atómica de la Universidad de Lisboa  en 1976, en activo actualmente. Ella orientó el doctorado de Gomes Ferreira con la tesis titulada “Contribución para el estudio de la intensidad de las bandas satélites de los rayos Lα de elementos de número atómico comprendido entre 73 e 92”, al que seguirían cuatro doctorandos más.

Fue destacable por los trabajos con una imaginación extraordinaria aunque con un equipamiento extremamente simple. También destaca por la veracidad en su carrera: no empleó las cartas de recomendación  de su profesor de Historia del Liceo para la admisión en la Universidad de Coimbra a  finales dos anos 30. Ella detestaba ese tipo de procedimiento a pesar de que le hacían las mejores referencias.

En 1978 abandonó su puesto como profesora catedrática de la Facultad  de Ciencias por motivos de salud. Tres años después fue elegida  socia correspondiente de la Academia das Ciencias de Lisboa.

Murió el 24 de Julio de 2009, a los 91 años de edad. Luísa Carvalho, coordinadora del Centro de Física Atómica de la UL homenajeó a esta mujer desprovista de toda banalidad y protagonismo que dejó una gran lección de simplicidad. “Todo esto son glorias vanas, que mueren con el tiempo. Por eso aquello que efectivamente es nuestra obra, esa no muere y perdura para siempre.” Y así es. 

#11F: Día Internacional da Mulher e Nena em Ciência

Lídia Coelho Salgueiro nasceu em Lisboa a 31 de dezembro de 1917. Estudou Ciências Físico-Químicas na Universidade de Coimbra mas, por motivos familiares, teve que solicitar transferência para a Faculdade de Ciências de Lisboa.

Ampliou conhecimentos nos estágios em Coimbra, Lisboa e Edimburgo, com os trabalhos de investigação em espectroscopia nuclear e fenómenos de interação nuclear.

Foi discípula do professor Manuel José Nogueira Valadares, um dos professores e investigadores perseguidos e expulsos da Universidade entre 1926 e 1974 por revelar espírito de oposição ao regime. Valadares foi pioneiro na investigação científica em Portugal e o primeiro diretor estrangeiro de um CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique.

Salgueiro retomou a investigação suspensa devido aos maus resultados em mica e quartzo por Valadares em 1938. Instalou um espectrógrafo de cristal girante adaptado de um espectrógrafo de raios-X do Laboratório de Química. Lídia tinha como objetivo verificar resultados obtidos, no passado, por investigadores estrangeiros em processos de absorção por um único elemento, absorção  seletiva, espectrografia magnética e difração cristalina. Além disso, descobriu uma radiação de comprimento de onda 396 U X, resultado apresentado em janeiro de 1944 e confirmado em março por Frilley, maître de recherches do Laboratoire Curie, numa nota à Academia de Ciências de Paris.

Conclui o doutoramento na Universidade de Lisboa em 1945 com a dissertação intitulada “Espectro gama dos derivados de vida longa do radão“.  É pioneira na área da Física Atómica formando o legado científico reconhecido até agora.

A investigação em radioatividade e física nuclear em Portugal foi divulgada na Gazeta de Física, onde Lídia foi co-fundadora junto com Jaime Xavier de Brito, Rómulo de Carvalho e Armando Gibert desde o Laboratório de Física da Universidade de Lisboa. A revista tem a finalidade de divulgar a um público não especializado como professores de ensino secundário.

https://www.spf.pt/magazines/gfis

Junto a José Gomes Ferreira, o seu marido, fundou o Centro de Física Atómica da Universidade de Lisboa, em 1976, em atividade na atualidade. Ela orientou o doutoramento de Gomes ferreira com a tese intitulada “Contribuição para o estudo da intensidade das bandas satélites das riscas Lα de elementos de número atómico compreendido entre 73 e 92”, ao que seguiram mais quatro doutorandos.

Foi destacável pelos trabalhos com uma imaginação extraordinária ainda que com um equipamento extremamente simples. Também salienta pela veracidade na sua carreira: não empregou as cartas de recomendação  do seu professor de história do Liceu para a admissão à Universidade de Coimbra em finais dos anos 30. Ela detestava esse tipo de procedimento apesar de que faziam as melhores referências.

Em 1978 aposentou-se como professora catedrática da Faculdade de Ciências por motivos de saúde. Três anos depois foi eleita  sócia correspondente da Academia das Ciências de Lisboa.

debategraph.org

Morreu no dia 24 de Julho de 2009, aos 91 anos de idade. Luísa Carvalho, coordinadora do Centro de Física Atómica da UL faz homenagem a esta mulher desprovida de toda a vaidade e protagonismo que deixou uma grande lição de simplicidade. “Tudo isto são glórias vãs, que morrem com o tempo. Porém aquilo que efectivamente é a nossa obra, essa não morre e perdura para sempre.” E assim é. 

ÉL VINO EN UN BARCO

Concha Piquer a los 13 años

Él vino en un barco, de nombre extranjero… o pabellón español.  Porque buques vienen y van todos los días, con ellos traen a tierra residuos gestionados desde el barco.  Ay Conchita, los encontrarás en el puerto ¿tatuado? pues sí, tatuado con un registro que permita su identificación para tratamiento de residuos que nunca más han de volver … al mar.

Barcos o buques hay muchos: de puerto, mercantes, gobierno, pesca, vela o río. En puerto tenemos gabarras, remolcadores, grúas, dragadores  y diques flotantes; mercantes son los cargueros, cisternas y transporte de vehículos pero, de los residuos que vamos a tratar aquí pertenecer a buques de pesca: arrastreros y factorías que viranel barco hacia las Islas Maldivas y el Gran Sol.

Barco de cerco o copo: proa inclinada recta, cabina del piloto en parte delantera, largo mástil, popa espejo inclinado hacia atrás; captura de peces de grandes bandos rodeándolos con larga red provista de flotadores en la parte superior y pesos en la inferior.

En 2013 salía a flote el Real Decreto 1695/2012, amarrando fuerte a puerto el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. Nace con la finalidad de cubrir un vacío legal para sustancias contaminantes distintas de hidrocarburos y dar respuesta adecuada a los supuestos de contaminación del medio marino y de la ribera del mar.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1695-2012.html

Por eso el puerto cuenta con instalaciones receptoras de residuos Marpol (Marine pollution) generados por el servicio de mantenimiento y operaciones de limpieza de los barcos, las aguas residuales, restos de materiales, etc. Se clasifican en residuos oleosos, residuos de sustancias nocivas líquidas, aguas sucias, basuras sólidas y residuos de carga. Dentro de la primera clase, se subdividen en: tipo A para residuos de carga de petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo; tipo B para residuos contaminados por productos petrolíferos distintos del petróleo crudo y densidad ≤ 1; tipo C los residuos procedentes de sentinas (espacio estanco bajo sala de máquinas) o equipos de depuración de combustible y aceites de motores de los buques.

Y sobre todo llevan el tatuaje que nos cantaba Conchita, un tatuaje inequívoco que ayude a gestionarlo, sí, volvemos a hablar de los códigos LER: 50105 para derrames de hidrocarburos para tipo A; 130701 (fuelóleo y gasóleo) y 130703 (gasolina)  para el tipo B; 130401, 130402, 130403 para aceite de sentinas en aguas continentales, en puerto y de otros tipos de navegación. El resto de residuos (Marpol IV: aguas sucias, Marpol V: basuras sólidas) que no son particulares de la navegación, también se gestionan bajo códigos LER comunes a desechos terrestres.

De la valorización de todos los residuos peligrosos hemos hablado recientemente. En el caso de residuos Marpol oleosos, el gestor de residuos los almacena  en tanques o depósitos donde permita la separación de fases agua-aceite, los calienta para reducir el porcentaje de agua de la mezcla y los enfría lentamente permitiendo deshacer emulsiones entre fases. De toda esta operativa se consiguen 3 fases diferenciadas: hidrocarburos dirigido a la planta de aceites para aprovechamiento energético; agua sin hidrocarburos dirigida a un tratamiento de lixiviados y lodos dirigidos a solidificación –estabilización.“es el recuerdo del pasado
que nunca más ha de volver.” Nunca máis

Buque congelador/ longliner (palangrero) proa inclinada ligeramente curva, popa espejo inclinado hacia atrás, doble mástil, cabina en la parte trasera y apertura lateral para recoger palangre. Dispone de 135 pies de largo (41 m), capacidad en bodegas para 666.000 libras (más de 300 Toneladas). Cobertizo para cebo a popa, grupos de racimos de boyas anaranjadas sobre los costados o alineadas sobre cubierta. Los buques congeladores procesan el pescado (limpian, empaquetan y congelan) en la cubierta de procesado.

Al capitán se atribuye la condición de autoridad pública a bordo del buque, estando obligado  a hacer cumplir las leyes y reglamentos. La seguridad alimentaria no deja de ser una de ellas y zarpa al buque de proa a popa, de babor a estribor y en vigilancia a través del calado. Estoy hablando de las aguas de lastre y su obligación de tratamiento debido a la cada vez más preocupante anisakiosis humana.

Lastrar el buque consiste en llenar de agua tanques de lastre o, anteproblemas de estabilidad, rellenar otros compartimientos para otros fines. Se controla la entrada y salida de agua de mar con ayuda de un sistema de control de trancaniles (aberturas bajo el nivel de flotación) por donde emitir aguas de lavado y otras operaciones de procesado y manipulación de pescado.

La larva anisakis parasita diversas especies de distintas zonas marinas, como sardina, boquerón o merluza debido también a la eliminación al mar de vísceras y restos de peces o cefalópodos por pesqueros durante estos últimos años. Esta preocupación sanitaria que llega a nuestras mesas promueve tratamientos tecnológicos desde el buque, como la congelación o estabilización de aguas de lastre y sedimentos con altas presiones y Temperaturas, tratamiento químico o radiación UV que consigan la esterilización del contaminante biológico.

Él vino en un barco, de nombre extranjero.
Lo encontré en el puerto un anochecer,
cuando el blanco faro sobre los veleros
su beso de plata dejaba caer.

LA INDUSTRIA EN EL LODO

Mud

¡Menudo lodazal que tiene la industria ahora!. Y es que este tema ya lo habíamos tocado en el post “aguas bravas”, cuando hablábamos del tratamiento de aguas residuales en la depuradora industrial. Los residuos sólidos de este tratamiento sirven para un gran abanico de posibilidades, tanto como para crear una industria aparte.

Uno de los graves problemas a atajar es la gestión de residuos urbanos e industriales generados por la actividad humana. Para ello está en nuestras manos la minimización de desechos, la reutilización y el reciclaje, pero para aquellos productos que se escapan de estas vías, tienen una autopista directa al infierno.

RESIDUOS PELIGROSOS INDUSTRIALES EN ESPAÑA 2012
     
Tn /%  
Total 1391901  
01.1 Disolventes usados 124152 8,9196
01.2 Residuos ácidos, alcalinos o salinos 374272 26,88927
01.3 Aceites usados 74239 5,333641
01.4, 02, 03.1 Residuos químicos 382532 27,4827
03.2 Lodos de efluentes industriales (secos) 34685 2,491916
03.3 Lodos y residuos líquidos procedentes del tratamiento de residuos (secos) 8910 0,640132
05 Residuos sanitarios y biológicos 1361 0,09778
06 Residuos metálicos (..) (..)
06.1 Residuos metálicos, férreos (..) (..)
06.2 Residuos metálicos, no férreos (..) (..)
06.3 Residuos metálicos, férreos y no férreos mezclados (..) (..)
07.1 Residuos de vidrio 185 0,013291
07.2 Residuos de papel y cartón (..) (..)
07.3 Residuos de caucho (..) (..)
07.4 Residuos plásticos (..) (..)
07.5 Residuos de madera 485 0,034844
07.6 Residuos textiles 0 0
07.7 Residuos que contienen PCB 2213 0,158991
08 Equipos fuera de uso (excluídos 8.1 e 8.41) 8663 0,622386
08.1 Vehículos fuera de uso
616 0,044256
08.41 Pilas y acumuladores 7095 0,509735
0.9 Residuos animales y vexetales (..) (..)
09.1 Residuos animales y de productos alimenticios mezclados (..) (..)
09.2 Residuos vegetales (..) (..)
09.3 Heces animales, orina y estiércol (..) (..)
10.1 Residuos domésticos y similares (..) (..)
10.2 Materiales mezclados e indiferenciados 9637 0,692362
10.3 Residuos de separación 4453 0,319922
11 Lodos comunes (secos) (..) (..)
12 e 13 Residuos minerales y residuos solidificados, estabilizados o vitrificados (..) (..)
12.1 Residuos minerales de construción y demolición 8433 0,605862
12.2, 12.3 e 12.5 Otros residuos minerales 36496 2,622026
12.4 Residuos de combustión 294079 21,12787
12.6 Sueolos 17576 1,262733
12.7 Lodos de dragado 384 0,027588
12.8 e 13 Residuos minerales de tratamiento de residuos e residuos estabilizados 1435 0,103096
     
INE. Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial. Extraído de: http://www.ine.es    
Se consideran empresas del sector industrial a las englobadas nas divisiones 05 al 35 de la CNAE-09. Están excluídos los establecemientos industriales de menos de 10 asalariados.
(..) Dato non dispoñible    

Vistas las cifras de residuos generados, podemos entender la necesidad de programas de prevención comunitarios dirigidos a reducir un 10% en 2020 el nivel conseguido en 2010. Para ello deben entrar en el proceso industrial medidas de reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos. La incineración es el destino final de residuos peligrosos como fitosanitarios, pero también se considera una operación de valorización cuando produce un determinado nivel de eficiencia energética.

La base de la valoración es la entrada de un residuo industrial y la salida de un subproducto que puede aceptarse como recurso industrial o doméstico. Si nos centramos solo en el lodo, la industria genera con el lodazal fertilizantes, sustratos de cultivo, tecnosuelos y otros usos agrarios. Según la procedencia de cada lodo, residuo semi-líquido o sólido en suspensión, entrará en un ciclo diferente para su nuevo uso.

Los tratamientos a los que someter lodos de aguas residuales son 4: compostaje, digestión,estabilización y secado térmico.

 • Compostaje en pilas volteadas, estáticas ventiladas o túneles,  asegurando una temperatura entre 55 y 65 ºC para mantener un régimen termofílico durante más de 4h por volteo. Al menos se completan 3 volteos de la masa compostada y posterior maduración para estabilizar el compost. Los actores principales del proceso son los microorganismos, por lo que el control de temperatura, humedad, oxígeno y demás factores industriales no bastan para definir un procedimiento. El origen del residuo variará estos parámetros dificultando el tratamiento. El contenido mínimo de materia seca debe ser 60%.
 • Digestión anaerobia termófila  o mesófila, la primera a 53ºC y la segunda a 35ºC, permite la esterilización del biorresiduo.
 • Estabilización con cal hasta pH mínimo de 12 manteniéndolo 24h o 2h con un tratamiento térmico de 55ºC en el interior de la masa de lodo y cal.
 • Secado térmico a más de 80ºC durante 10 min reduciendo así la humedad al 10%.

FINAL FELIZ: FERTILIZANTES

El residuo orgánico procede de la industria de preparación o elaboración de carne, pescado u otros alimentos de origen animal; lodos de preparación de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao y café y derivados; lodos de elaboración de azúcares, productos lácteos, industria de panadería y pastelería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; lodos de transformación de la pasta de papel y cartón; lodos de la industria de cuero y piel, industria textil y lodos de EDAR sin sustancias peligrosas.

De estas industrias obtenemos el biorresiduo dispuesto para compostar y producir nutrientes aceptados en el sector agrícola, jardinería, regeneración de áreas degradadas o fertilizantes minerales.

THE FINAL COUNTDOWN: SUSTRATOS DE CULTIVO

De las mismas industrias anteriores  efluyen sustratos orgánicos distintos de suelos: productos minerales, de síntesis, preformados o mezcla de ellos. También disfrutan de un proceso de compostaje y pueden incorporar aditivos que no incluyan sustancias persistentes, bioacumulables o tóxicas para el medio ambiente. Este subproducto, menos rico en nutrientes, permite el desarrollo de plantas, no aporta plagas ni patógenos y se puede comercializar bajo control.

EL FINAL DEL VERANO: TECNOSUELOS

En este apartado se mezclan suelos reciclados producidos a partir de residuos no peligrosos capaces de trabajan como suelos y evolucionar estabilizando el carbono en el suelo y en la biomasa. Se usan en procesos de recuperación de suelos y aguas contaminadas o degradas, afloramientos rocosos, vertederos, zonas afectadas por obras urbanas e infraestructuras, por lo que debe estar libre de ecotoxicidad y alcanzar un nivel estructural y nutricional que permita ser medio de cultivo para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.

Esta vía permite disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de otros métodos y sustituir otros materiales de interés ambiental, como turbas o tierra vegetal.

THIS IS THE END: USO AGRÍCOLA

En este camino se incluyen, además de lodos de sectores mencionados, lodos de fosas sépticas y siempre sometidos a pretratamiento por vía biológica, química o térmica reduciendo así su biodegradabilidad y potencial daño ambiental. El subproducto es apto siempre que cumpla los niveles inferiores a los límites marcados por la autoridad. Para depuradoras urbanas de más de 50.000 habitantes también marcan un nivel límite para contenido del compuesto orgánico benzo (a) – pireno.

Valor máximo de concentración de metales pesados en los lodos destinados a aplicación en suelos agrarios
Valor máximo (expresado en mg/kg de materia seca) según el pH del suelo (1)
Parámetro Suelos con pH ≥ 7 Suelos con pH < 7
Cadmio (Cd) 20 40
Cobre (Cu)   1.000   1.750  
Níquel (Ni)   300   400  
Plomo (Pb)   750 1.200  
Zinc (Zn)   2.500   4.000  
Mercurio (Hg)   16   25
Cromo (Cr) 1.000 1.500
Valor máximo de concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en lodos destinados a aplicación en suelos agrarios (expresado en mg/kg de materia seca)
Benzo-(a)-pireno 1,0  

La industria en el lodo cierra el círculo del residuo y lo valora devolviéndonos un recurso útil y seguro.

Cementei o mar

cementei.jpg

Cementei o mar para chegar mais lonxe, chegar onde só chegan paxaros e peixes. E sentínme mais ceibe que forte sabendo que a Natureza constrúe e destrúe a sua graza.

Puzolanas son sustancias naturais ou artificiais feitas pó e amasadas con cal para funcionar como aglomerantes para adherir materiais. Fraguan ao mezclar con cais pertencendo á clase de aglomerantes hidráulicos como os cementos e cais xa que endurecen no ar e auga.
A composición química das punzolanas é doada, soamente lle falta o cal para a reacción: óxidos de silicio (maior do 25% en masa) , de aluminio , de ferro e magnesio. Xunto ó hidróxido de calcio forma silicatos e aluminatos de calcio, capaces de endurecer o material.
O nome de puzolana ven do xacemento de Puzzuoli na baía de Nápoles, empregada por gregos e romanos como aglomerante ata a chegada dos cais hidráulicos no século XIX, necesarias para a cementación en augas marítimas e fluviais.
O cemento do latín caementum, que significa argamasa, consegue formar masas pétreas resistentes cando se mestura con áridos e auga. En 1824 saía a patente do cemento Portland de cor similar á pedra da illa inglesa de Portland.
Panorama from Pulpit Rock of Portland Bill, Isle of Portland, Dorset, England
A composición química clasifica os distintos cementos e dótalle de propiedades importantes como o tempo fraguado, resistencia e estabilidade de volume. A trinidade química está composta por cal ou óxido de calcio, sílice ou óxido de silicio e óxido de aluminio. Alén disto, outros compostos en menor medida poden existir na materia o formarse a partir de estes.
Cemento Portland
• Cemento de forno alto
• Cemento puzolánico
• Cemento composto

Cementos resistentes á auga do mar:
‒ cementos portland C3A > 5% , C3A + C4AF < 22% ‒ cementos portland con adicións (escoria de forno alto, fumo de sílice, puzolana natural, cinza voante. C3A > 8% , C3A + C4AF < 25%

‒ cementos con adicións puzolana C3A > 8% , C3A + C4AF < 25%; composto. C3A > 10% , C3A + C4AF < 25% ;escoura de forno alto

C3A: aluminato tricálcico (Al2O3•3CaO ) e C4AF: ferritoaluminato tetracálcico (Al₂O₃•4CaO•Fe₂O)
O proceso de fabricación de cemento marca 3 etapas: moenda das materias primas caliza, marxa e arxila; cocción deste cru a 1450ºC obtendo o chamado “clínker” de cemento e , por último, moenda do clínker con outros compostos como cinzas, punzolanas ou xeso.

cementei o mar
Os morteiros son mesturas plásticas obtidas da suma de aglomerante, area e auga que serven para unir pedras e ladrillos. Móense e machúcase cemento; area de rocha natural silícea, granitica, arxilosa (menos do 3 %), caliza e feldespática; e auga.

mar Cies
Se tes algún amigo ou amiga arquitecto, arquitecto técnico ou enxeñeiro, abofé que xa contaran a diferenza, porque é unha teima que teñen a ensinarnos: a diferenza entre cemento e formigón.
O formigón é o resultado de mesturar aglomerante, area, grava o pedra machucada, auga e aditivos (menos do 1 %). Nas obras marítimas empezou a empregarse xunto cun armazón de ferro desde final do século XIX formando o chamado formigón armado en pontes e depósitos. Substituíndo materiais como no caso do cable inglés, o ferro deixa o mar para mollar aceiro resistindo esforzos de compresión e tracción.

cies paseo
Quimicamente, o formigón que vai endurecer polo aglomerante: cemento ou morteiro, entón o cemento é a base del. Para diminuír a permeabilidade do formigón emprégase microsílice e, ao quedar mergullado no mar no tempo da posta en obra, elíxese cemento de fraguado rápido.
O auga do mar ataca os morteiros e formigóns cos sulfatos e cloruros magnésicos desprazando calcio da obra polo magnesio. As sales formadas sulfato cálcico e cloruro de calcio conseguen desagregan o material ao cristalizar os sulfatos e disolver o calcio do cloruro soluble. Perde química, gaña reactividade con outros compoñentes como aluminatos e deixa a peza cinguida polas accións mecánicas das onda do mar.

Cementar cementei onde non era meu. Cando o mar descubriume, afastou todo aquilo.